INTEGRITETS- & PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig,  privatperson (GDPR). Hyssna Forest Resort samlar in personuppgifter från våra gäster genom vårt bokningssystem. Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande person. Hyssna Forest Resort ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi använder dina personuppgifter till att administrera och bearbeta dina bokningar.

När du lämnar personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regelverk.Vi använder personuppgifter för att:

• Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster du köper av oss

• Bearbeta bokningar och beställningar

• Informera dig via t.ex. SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus eller annan information i anslutning till din bokning, före, under och efter din vistelse hos oss.

• Individualisera. vår kommunikation så att du får relevanta erbjudanden.

• Analys av statistik och användarbeteenden.

• Marknadsföra tjänster och produkter.

Du kan när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.


Integritets- & personuppgiftspolicy är grundläggande för hur Hyssna Forest Resort hanterar personuppgifter. Ändringar uppdateras på hyssnaforestresort.com.Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning, tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Integritets- & Personuppgiftspolicy.

Vi samlar in personuppgifterna i samband med vår bokningsdialog.

Uppgifterna som är relevanta för våra tjänster och service är:

• För- och efternamn

• Adress

• Telefonnummer

• Födelsedata

• E-postadress

• Användarspråk

• Användarhistorik

• Information om ditt resesällskap

• Bokningspreferenser och särskilda önskemål

• Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med din vistelse hos oss

De eventuella partners som vi kommer att samarbeta med kan komma att ta del av vissa av dina personuppgifter. I dessa fall kommer våra partners att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss och dina personuppgifter hanteras endast för vår räkning enligt våra instruktioner och gällande lagstiftning. Vid hantering av brott kan vi behöva dela uppgifter med polisiära myndigheter i enlighet med svensk lagstiftning.

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar uppgifterna när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.


Kamerabevakning

För att garantera säkerhet och förebygga brott kan vi komma att bevaka allmänna utrymmen såsom receptionshus och parkering, med hjälp av kameror. Det innebär att du som besöker oss kan komma att filmas av vår utrustning. Vi vill kunna erbjuda en säkrare och tryggare miljö för dig som gäst samt skydda vår egendom.


Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation för att säkerställa att vi ger information till rätt person. Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller har synpunkter på Integritets- & Personuppgiftspolicyn.

Adressen är:

Hyssna Forest Resort

Bua, Skogen 1

511 98. Hyssna

nfo@hyssnaforestresort.com